הסכם תנאי שימוש

אנא קרא את האתר הזה דורש התייחסות וכתנאי לאפשר לך גישה.

קריאה וקבלה של הסכם תנאי השימוש וקריאה וקבלת הוראות מדיניות הפרטיות של אתר זה הינם שיקולים נדרשים עבור האתר המעניק לך את הזכות לבקר, לקרוא, למכור אותו, למכור אותו, לבצע עסקה, בפרוספקטיבה. . על ידי ביקור באתר זה אתה מאשר שכל תנאי השימוש הועברו אליך. כל הסכמים, מצגים, הבטחות, התחייבויות, פעולות או הצהרות של המבקר, השונות בכל דרך מהסכם זה, לא יינתנו בכוח או השפעה.

כל האנשים נמנעים מגישה או שימוש באתר זה, אלא אם כן הם קראו ויקבלו את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

על ידי צפייה, ביקור, שימוש, ביצוע תשלומים מטעם אתר זה או אינטראקציה עם אתר זה כמשווק, מתווך, שותף, לקוח, ספק שירות סוחר, מפרסם, מפרסם של כל אחד מהמפרסמים שלו הוא תנאים של מדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר אינטרנט זה. כולל שינויים כלשהם בהסכם זה או בתקנון נוסף המשולב בהתייחסות שהאתר עשוי לבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי בעתיד.

כל האנשים מתחת לגיל 18 נמנעת גישה לאתר זה. אם אתה מתחת לגיל 18, זה לא חוקי עבורך לבקר, לקרוא או ליצור אינטראקציה עם אתר זה או תכולתו בכל דרך שהיא. אתר זה דוחה באופן ספציפי גישה לכל אדם המכוסה על ידי חוק הפרטיות המקוונת של הילד (COPA) משנת 1998.

אתר אינטרנט זה שומר לעצמו את הזכות למנוע גישה לכל אדם או צופה מכל סיבה שהיא. על פי תנאי מדיניות הפרטיות, שאותם אתה מקבל כתנאי לצפייה, האתר רשאי לאסוף ולאחסן נתונים ומידע למטרת החרגה ולשימושים רבים אחרים.

הסכם תנאי השימוש עשוי להשתנות מעת לעת. למבקרים חלה חובה חיובית, כחלק מהשיקול לקבלת הרשאה לצפות באתר זה, לעדכן את עצמם בשינויים.

צדדים להסכם תנאי השימוש

מבקרים, צופים, משתמשים, מנויים, חברים, שותפים, משווקים או לקוחות, המכונים כאן ביחד "מבקרים", הם צדדים להסכם זה. בעלי האתר ו/או מפעילי האתרים הקודמים לו הינם צדדים להסכם זה, המכונה כאן "אתר". המבקרים מבינים ומכירים בכך שהסכם זה גובר וגובר על כל הסכמי המבקרים עם האתר, לרבות אך לא מוגבל לתנאי השימוש באתר האלקטרוני של המבקרים, מדיניות הפרטיות או הסכמים משפטיים אחרים המוצעים המוצעים באתר המבקרים.

האתר דוחה בזאת את כל ההסכמים האלקטרוניים באתר המבקרים לרבות אך לא רק תנאים והגבלות של מבקרים. הסכם זה יחול על כל הצדדים. במקרה של מחלוקת עם המבקר האתר יהיה כפוף להסכם זה ולפי כללי ברירת המחדל והחוקים הרלוונטיים אשר יוסדרו בבוררות מחייבת או בית משפט לפי בחירת האתרים בתחום השיפוט של בחירת האתרים. כל הסכמים, מצגים, הבטחות, אחריות, פעולות או הצהרות מאת אתר המבקרים או הסכם מוצע אחר השונה בכל דרך מתנאי הסכם זה לא יינתנו תוקף או תוקף. כל המבקרים, לרבות משווקים, מתווכים, שותפים, שותפים למיזם משותף, מפרסמים, מפרסמים, משווקים מקוונים, וכל המשתמשים המבקרים או ניגשים לאתר זה בכל דרך, יהיו כפופים לשחרור הדדי וכל חוזים או הסכמים אינם מורשים הופסק מכל סיבה או סיבה ללא הסכמה הדדית בכתב והסכמה של האתר

שימוש במידע מאתר זה

אלא אם כן התקשרת עם אתר זה בחוזה מפורש להפך, למבקרים, לצופים, למנויים, לחברים, לשותפים או ללקוחות אין זכות להשתמש במידע זה במסגרת מסחרית או ציבורית; אין להם זכות לשדר אותו, להעתיק אותו, לשמור אותו, להדפיס אותו, למכור אותו או לפרסם חלק כלשהו מהתוכן של אתר זה. בצפייה בתכנים של אתר זה אתה מסכים לתנאי צפייה זה ואתה מאשר שכל שימוש בלתי מורשה הוא בלתי חוקי ועלול להטיל עליך עונשים אזרחיים או פליליים. שוב, למבקר אין זכויות כלשהן להשתמש בתוכן של, או בחלקים ממנו, לרבות מאגרי המידע שלו, דפים בלתי נראים, דפים מקושרים, קוד בסיס או קניין רוחני אחר שהאתר עשוי להכיל, מכל סיבה שהיא לכל שימוש שהוא. שום דבר. המבקר מסכים לפיצויים מחוסלים בסכום של 100,000 דולר ארה"ב בנוסף לעלויות ולנזקים בפועל בגין הפרת הוראה זו. המבקר מתחייב כי הוא או היא מבינים שקבלת הוראה זו היא תנאי לצפייה וכי הצפייה מהווה קבלה.

בעלות על אתר אינטרנט או זכות להשתמש, למכור, לפרסם את התוכן של אתר זה

האתר ותכניו הינם בבעלות או ברישיון של האתר. יש להניח כי החומר הכלול באתר הוא קנייני ומוגן בזכויות יוצרים. למבקרים אין זכויות כלשהן בתוכן האתר. שימוש בתוכן האתר מכל סיבה שהיא אינו חוקי אלא אם נעשה בחוזה מפורש או באישור האתר.

היפר קישור לאתר, מיתוג משותף, "מסגור" והפניה לאתר אסורים

אלא אם כן אושר במפורש מאת האתר, אף אחד לא רשאי לקשר את האתר הזה, או חלקים ממנו, (כולל, אך לא רק, לוגוטיפים, סימנים מסחריים, מיתוג או חומר המוגן בזכויות יוצרים) לאתר שלהם מכל סיבה שהיא. יתרה מכך, אינך רשאי להפנות את כתובת האתר (כתובת האתר) של אתר זה בכל מדיה מסחרית או לא מסחרית ללא אישור מפורש, וכן אינך רשאי 'למסגר' את האתר. אתה מסכים במפורש לשתף פעולה עם האתר כדי להסיר או לבטל כל פעילות מסוג זה ולהיות אחראי לכל נזק. אתה מסכים בזאת לפיצויים מחוסלים בסך 100,000.00 דולר ארה"ב בתוספת עלויות ונזקים בפועל בגין הפרת הוראה זו.

כתב ויתור לגבי תוכן האתר

האתר מתנער מכל אחריות לדיוק התוכן באתר זה. המבקרים לוקחים על עצמם את כל הסיכון של צפייה, קריאה, שימוש או הסתמכות על מידע זה. אלא אם כן יצרת חוזה מפורש אחר עם האתר, אין לך זכות להסתמך על כל מידע הכלול כאן כמדויק. האתר אינו נותן אחריות כזו.

נעשה כל מאמץ כדי לייצג במדויק את המוצר הזה ואת הפוטנציאל שלו. למרות שענף זה הוא אחד הבודדים שבהם אדם יכול לרשום צ'ק משלהם מבחינת רווחים, אין ערובה שתרוויח כסף באמצעות הטכניקות והרעיונות שבחומרים אלה. אין לפרש דוגמאות ועדויות בחומרים אלו כהבטחה או הבטחה לרווחים. פוטנציאל ההשתכרות תלוי לחלוטין באדם המשתמש במוצר שלנו, ברעיונות ובטכניקות שלו. מוצר זה אינו הזדמנות עסקית ומספק רק ייעוץ והדרכה לגבי אופטימיזציה לאינטרנט ולמנועי חיפוש. זהו מוצר ומערכת חדשים וככזה אין היסטוריה של רווחים מהשימוש בו. איננו עוקבים אחר הרווחים בפועל של משתמשי המוצר שלנו, שכן אותו הדבר יפר את סודות המסחר של המשתמשים ומידע סודי או קנייני. המידע באתר זה הוא הניסיון שלנו עם המוצר. אם אתה רוצה לחלוק את החוויה שלך הודע לנו.

כתב ויתור על נזק שנגרם למחשב או לתוכנה שלך כתוצאה מאינטראקציה עם אתר זה או עם התוכן שלו. המבקר לוקח על עצמו את כל הסיכון של וירוסים, תולעים או גורמים משחיתים אחרים.

האתר אינו נושא באחריות לנזק למחשבים או לתוכנה של המבקר או כל אדם שהמבקר עמו מתקשר לאחר מכן עקב קוד או נתונים פגומים המועברים בשוגג למחשב המבקר. שוב, המבקר צופה ומקיים אינטראקציה עם אתר זה, או באנרים או חלונות קופצים או פרסומות המוצגות בו, על אחריותו בלבד.

כתב ויתור על נזק שנגרם מהורדות

המבקר מוריד מידע מאתר זה על אחריות זו בלבד. האתר אינו מתחייב שההורדות נקיות מקודי מחשב משחיתים, כולל, אך לא רק, וירוסים ותולעים.

הגבלת אחריות

בצפייה, שימוש או אינטראקציה כלשהי עם אתר זה, לרבות באנרים, פרסום או חלונות קופצים, הורדות, וכתנאי של האתר לאפשר את הצפייה החוקית שלו, המבקר מוותר לנצח על כל זכות לתביעות נזק של כל וכל תיאור המבוסס על כל גורם סיבתי הגורם לכל נזק אפשרי, לא משנה כמה מתועב או נרחב, בין אם פיזי או רגשי, צפוי או בלתי צפוי, בין אם אישי או עסקי באופיו.

שיפוי 

המבקר מסכים כי במקרה שיגרם נזק, אשר האתר נדרש לשלם עבורו, מתחייב המבקר, כתנאי לצפייה, להחזיר את האתר לכל.

הגשות 

המבקר מסכים כתנאי לצפייה, שכל תקשורת בין המבקר לאתר נחשבת להגשה. כל ההגשות, לרבות חלקים מהן, גרפיקה הכלולה בהן, או כל תוכן של ההגשה, יהפכו לקניין הבלעדי של האתר וניתן להשתמש בהם, ללא רשות נוספת, לשימוש מסחרי ללא תמורה נוספת מכל סוג שהוא. המבקר מסכים להעביר רק מידע זה לאתר, שהוא רוצה לאפשר לאתר לנצח להשתמש בכל דרך שתמצא לנכון. "הגשות" היא גם הוראה במדיניות הפרטיות.

הודעה

לא תידרש הודעה נוספת מכל סוג שהוא, מכל סיבה שהיא. המבקר והמבקר מתחייבים במפורש על הבנה שזכות ההודעה מוותרת כתנאי להרשאה לצפות או לקיים אינטראקציה עם האתר.

מחלוקות

כחלק מהתמורה שהאתר דורש לצורך צפייה, שימוש או אינטראקציה עם אתר זה, המבקר מסכים להשתמש בבוררות מחייבת עבור כל טענה, מחלוקת או מחלוקת ("תביעה") מכל סוג (בין אם בחוזה, בנזיקין או בכל דרך אחרת) הנובעים או קשורים לרכישה זו, מוצר זה, כולל בעיות שידול, בעיות פרטיות ובעיות תנאי שימוש. במקרה שהמבקר הוא הצד המנצח, המבקר יישא בעלות שכר טרחת עורך הדין שלו. האתר שומר לעצמו את הזכות להתדיין עם Vistor בבית משפט בתחום השיפוט לפי בחירת האתר.

בשום מקרה לא תהיה לצופה, למבקר, לחבר, למנוי או ללקוח הזכות לפנות לבית המשפט או לקיים משפט מושבעים. לצופה, מבקר, חבר, מנוי או לקוח לא תהיה הזכות לעסוק בגילוי קדם ניסוי אלא כמפורט בכללים; לא תהיה לך הזכות להשתתף כנציג או כחבר בכל סוג של תובעים הנוגעים לכל תביעה הנתונה לבוררות; החלטת הבורר תהיה סופית ומחייבת עם זכויות ערעור מוגבלות.

הצד המנצח יקבל החזר על ידי הצד השני עבור כל העלויות הכרוכות בבוררות המחלוקת, לרבות שכר טרחת עורך דין, אגרות גבייה, אגרות חקירה, הוצאות נסיעה.

תחום שיפוט ומקום

אם עניין כלשהו הנוגע לרכישה זו יובא בפני בית משפט, לפני או לאחר בוררות, הצופה, המבקר, החבר, המנוי או הלקוח יסכימו לכך שסמכות השיפוט הבלעדית והראויה להיות המדינה והעיר שהוכרזו בפרטי ההתקשרות של בעל האינטרנט אלא אם צוין אחרת כאן. במקרה שהתדיינות משפטית היא בבית משפט פדרלי, בית המשפט המתאים יהיה בית המשפט הפדרלי לפי בחירת האתר.

מודל חיוב ומדיניות ביטול/החזר

ניתן לבקש החזרים על ידי פנייה לתמיכת לקוחות על ידי לחיצה על הקישור בתחתית האתר אלא אם צוין אחרת בהצעה.

חוק ישים

צופה, מבקר, חבר, מנוי או לקוח מסכים כי הדין החל שיחול יהיה, בכל המקרים, זה של מצב האתר הרשום בפרטי הקשר שלנו.

פרטי התקשרות

למפעיל אתר זה ניתן ליצור קשר בכתובת Digital770156@gmail.com או מספר 058-770-2156

1. Terms of Service

1. Terms

By accessing the website at Digital לי you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Digital לי's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a licence, not a transfer of title, and under this licence you may not:

2. modify or copy the materials;

3. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

4. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Digital לי website;

5. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

6. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

7. This licence shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Digital לי at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this licence, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

1. The materials on Digital לי's website are provided on an 'as is' basis. Digital לי makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

2. Further, Digital לי does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Digital לי or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Digital לי's website, even if Digital לי or a Digital לי authorised representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on Digital לי's website could include technical, typographical, or photographic errors. Digital לי does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Digital לי may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Digital לי does not make any commitment to update the materials.

6. Links

Digital לי has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Digital לי of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Modifications

Digital לי may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Digital לי and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.